Btw-nummer aanvragen in Frankrijk

Office A.VAT.S

Hebt u als in EU gevestigde vennootschap of éénmanszaak plannen om ook de Franse markt te betreden, dan bestaat de kans dat u hiervoor een Frans btw-nummer dient aan te vragen. Ons kantoor kan zowel deze aanvraag voor u verzorgen, alsook het indienen van de Franse btw-aangiftes op zich nemen.

Stap 1: Onderzoek noodzaak aanvraag Frans btw-nummer

Onze collega’s gaan tijdens een eerste gesprek na welke activiteiten en goederenstromen er zijn om te bepalen of u al dan niet een Frans btw-nummer kan en hoeft aan te vragen.

Als buitenlandse onderneming kunt u in Frankrijk slechts een btw-nummer aanvragen als zich de noodzaak hiertoe voordoet.

Concreet houdt dit in dat u handelingen dient te stellen die belastbaar zijn in Frankrijk. Het gaat hierbij om verkopen met aanrekening van Franse btw of vanuit een Franse opslagplaats, alsook intracommunautaire verwervingen of leveringen naar of vanuit Frankrijk.

Indien u goederen in Frankrijk invoert, is een btw-registratie voortaan verplicht. Lees meer hierover in het artikel over verplichte verlegging van heffing van de Franse invoer-btw

Stap 2: Registratie

Indien uit de analyse blijkt dat een Frans btw-nummer nodig is, staan we in voor de registratie in Frankrijk. Samen met de mandaten worden ook de aanmeldingsformulieren opgemaakt en bij uw dossier gevoegd. Nadat uw dossier werd ingediend, staan we in voor verdere opvolging en communicatie met de Franse administratie.

U ontvangt 3 fiscale nummers, namelijk een Frans ondernemingsnummer (SIREN), een vestigingsnummer (SIRET) en het Frans btw-nummer. 

Stap 3: Blijvende opvolging

Eens uw btw-nummer is toegekend, krijgt u een persoonlijk dossierbeheerder toegewezen die uw rechtstreeks aanspreekpunt vormt.

Uw dossierbeheerder zorgt voor:

  • Maandelijks opvragen en nazicht van de btw-gegevens
  • Voorbereiden en indienen Franse btw-aangifte
  • Opvolgen van betalingen en/of aanvragen tot terugbetaling in voorkomend geval

In geval van een btw-tegoed, staan we ook in voor een actieve opvolging van dit tegoed en de correcte toepassing van de teruggaafprocedure. De toe te passen procedure varieert namelijk van de activiteiten van de onderneming.

Voor meer specifieke vragen kunt u ook steeds bij uw dossierbeheerder terecht die vervolgens in nauwe samenwerking met één van onze consultants voor een duidelijk en concreet antwoord zorgt.

Wenst u meer informatie?

Neem contact op!