//BTW en accijnzen

A.VAT.S  ondersteunt bedrijven die geen vestiging in Frankrijk hebben maar er wel omzetbelasting of accijnzen moeten afdragen.

Wij regelen de aanmelding en vertegenwoordigen u bij de Franse belastingdienst, verzorgen de gebruikelijke aangiften en bieden assistentie bij eventuele controles. Bovendien biedt A.VAT.S payroll diensten aan bedrijven indien er geen accountantsopdracht is.

DSC04064

 

Showcase

Heldere uitleg

“Voor de bouw van ons bedrijfspand in Frankrijk schakelden we Franse en Belgische onderaannemers in. Ook verstuurden we bouwmaterialen vanuit België. Dat had natuurlijk gevolgen voor onze btw-aangifte. A.VAT.S legde ons op heldere wijze onze verplichtingen uit en zorgde ervoor dat facturen en andere papieren in orde waren. Ze verzorgden ook de aangifte bij de Franse belastingdienst en de correcte verrekening van de Franse btw.”

"A.VAT.S legde ons op heldere wijze onze verplichtingen uit en zorgde ervoor dat facturen en andere papieren in orde waren. "

 

Adviseur

No image available for Wouter BAES
  • Wouter BAES
  • Directeur

//Tewerkstelling in Frankrijk van buitenlandse werknemers

Sinds geruime tijd dienen buitenlandse werkgevers aan de Franse arbeidsinspectie kenbaar te maken wanneer en onder welke voorwaarden zij buitenlandse werknemers op het Franse grondgebied tewerkstellen.

Recent is deze wetgeving verstrengd en eist de Franse overheid voortaan dat elke buitenlandse werkgever een Franse vertegenwoordiger aanstelt die als verbindingsinstantie tussen de werkgever en de Franse bevoegde diensten (arbeidsinspectie, sociale zekerheidsinstanties, gerechtelijke instanties) optreedt en bijgevolg beschikt over de documenten die bij controle voor te leggen zijn. Dit heeft betrekking op onder meer, en aan te leveren in de Franse taal, een kopie van de arbeids-overeenkomsten, opvolging gewerkte uren, loonstroken, bewijs medische geschiktheid, toelichting over het toekennen van verplaatsingsvergoeding en overnachtingsvergoedingen, bewijs van aansluiting bij een verlofkas (in voorkomend geval). De bedoeling is na te kunnen gaan of de dwingende bepalingen van het Franse arbeidsrecht nageleefd zijn, onder meer de arbeidsduur, uurloon en de vergoeding van overuren. Voor de werknemers in de bouwsector wordt er bijkomend voorzien in een identificatiekaart die ze bij zich dienen te hebben tijdens het uitvoeren van werken op het Franse grondgebied. Het uitvoeringsdecreet met de concrete maatregelen voor deze registratie dient nog te verschijnen.

De gegevens van uw vertegenwoordiger zijn te vermelden op de voorafgaandelijke aanmelding bij de arbeidsinspectie, wat pas kan na een schriftelijk mandaat met deze vertegenwoordiger.

Ons kantoor kan u hierbij assisteren en deze rol voor uw onderneming vervullen. Uw dossierbeheerder is ter beschikking voor verdere toelichting.

//Over AVATS

DSC04035

Wij treden op als mandataris (voor ondernemingen van buiten de Europese Unie) of vertegenwoordiger (voor ondernemingen gevestigd in de EU) bij de Franse belastingdienst op het gebied van btw en accijnzen.

Bovendien biedt A.VAT.S payroll diensten aan bedrijven als er geen accountantsopdracht is. We hebben twee soorten cliënten: bedrijven die geen vestiging in Frankrijk hebben en dus geen Franse accountant nodig hebben, en bedrijven met vestiging in Frankrijk die de accountantswerkzaamheden elders hebben ondergebracht.

A.VAT.S is opgericht in 2001.

//Contact

DSC03600

Adres

  • A.VAT.S. sarl
  • 3087, rue de la Gare
  • F-59299 BOESCHEPE
  • RCS Dunkerque 439.730.375
  • 00 33 3 28 44 36 32
  • info@avats.fr

Contactformulier:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van btw en accijnzen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.